Rego Filmy

Scenariusz


Profesjonalna obsługa pacjenta to jeden z głównych czynników wyróżniających placówkę. Jakość obsługi w dzisiejszych czasach jest coraz ważniejsza. Miejscem gdzie jakość relacji z pacjentem nabiera szczególnego znaczenia jest rejestracja. To tutaj następuje pierwszy kontakt z personelem medycznym i buduje się pierwsze wyobrażenie o jakości opieki lekarskiej. Niestety już na tym etapie dochodzi do wielu napięć i konfliktów.

Rego Filmy

Aby podnieść umiejętności pracowników rejestracji i średniego personelu medycznego w zakresie komunikacji z pacjentem, rozwiązywania trudnych sytuacji oraz radzenia sobie ze stresem i presją przygotowaliśmy film szkoleniowy. Na płycie znajdą Państwo przygotowane przez specjalistów wskazówki, które zapewnią zwiększenie kompetencji personelu i podniesienie standardu usług.

Rego Filmy

Największy nacisk został położony na praktyczny charakter wydawnictwa. Znajdą w nim Państwo szereg użytecznych technik, praktycznych porad i konkretnych rozwiązań do wprowadzenia w życie. Film ukazuje rzeczywiste problemy jakie towarzyszą pracownikom rejestracji w codziennej pracy. Przy pomocy realistycznych dialogów w przejrzysty sposób pokazuje standardy profesjonalnej obsługi pacjenta


Dzięki naszemu filmowi zyskają Państwo:

 • Wiedzę na temat metod i technik podnoszących jakość obsługi
 • Wiadomości na temat zachowań pacjentów i odpowiednich reakcji na nie
 • Umiejętności efektywnej komunikacji
 • Umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Menu filmu:

 • Wprowadzenie
  1. Zmiany w postrzeganiu jakości usług przez pacjentów na przestrzeni lat
  2. Wpływ obsługi personelu medycznego na zadowolenie pacjenta
  3. Satysfakcja pacjenta a wizerunek placówki
 • Cechy profesjonalnej obsługi pacjenta
  1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z pacjentem
   • Jak budować pozytywne pierwsze wrażenie
   • Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać pracownik rejestracji
   • Niewłaściwe i właściwe postawy rejestratorki/pielęgniarki
  2. Orientacja na potrzeby pacjenta
   • Jak budować atmosferę zaufania
   • Jak rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby pacjenta
  3. Solidna wiedza fachowa
   • Co powinien wiedzieć pracownik rejestracji
   • Zakres wiedzy i odpowiedzialności pracowników rejestracji
 • Udzielanie niezbędnych informacji, wsparcia i pomocy
  1. Stereotypy przeszkadzające w nawiązaniu pozytywnego kontaktu z pacjentem
   • Czym są i jak budujemy stereotypy
   • Jak przezwyciężać stereotypy tkwiące w naszej świadomości i słuchać pacjenta
  2. Aktywne słuchanie i udzielanie informacji
   • Komunikaty werbalne i niewerbalne
   • Rola i znaczenie empatii
   • Zwroty przydatne w kontakcie z pacjentem
   • Czego unikać – podstawowe błędy w rozmowie
 • Sytuacje trudne w obsłudze pacjenta placówki medycznej
  1. Trudny pacjent
   • Rozpoznawanie sylwetki pacjenta i typologia trudnych pacjentów (nieprzyjazny, niezadowolony, agresywny, doświadczony)
   • Sposoby postępowania z różnymi typami pacjentów
  2. Techniki pomocne w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami
   • Jak uspokoić zdenerwowanego pacjenta
   • Jak odpowiadać asertywnie i nie dać wyprowadzić sięz równowagi


Do Góry