Rego Filmy

Informacje o szkoleniach


PROFESJONALNA REJESTRATORKA W SŁUŻBIE ZDROWIA

PROGRAM SZKOLENIA


 • Wzrost znaczenia konkurencyjności placówek medycznych.
  • Wyróżnianie się na tle konkurencji.
  • Czynniki mające wpływ na wybór określonej placówki przez pacjenta.
  • Korzyści dla firmy i pracownika wynikające z poziomu obsługi.

 • Jak zachowanie personelu medycznego wpływa na wizerunek placówki.
  • Oczekiwania polskich pacjentów.
  • Satysfakcja pacjenta a wizerunek placówki.
  • Wpływ obsługi medycznej na zadowolenie pacjenta.
  • Zdefiniowanie trudności w zaspakajaniu oczekiwań pacjentów

 • Autoprezentacja
  • Pierwsze wrażenie i jego rola w procesie budowania relacji z pacjentem.
  • Wygląd pracownika rejestracji.
  • Rola komunikacji niewerbalnej w obsłudze.

 • Efektywna komunikacja
  • Aktywne słuchanie prowadzące do rozpoznania potrzeb pacjenta.
  • Problemy związane z aktywnym słuchaniem.
  • Sprawdzone korzyści z aktywnego słuchania.
  • Parafraza, klasyfikacja, odzwierciedlenie.
  • Dwanaście blokad komunikacji interpersonalnej.
  • Budowanie precyzyjnych komunikatów.
  • Rozpoznanie własnego wzorca komunikacyjnego.
  • Dobór strategii prowadzenia rozmowy zależnie od typu pacjenta.
  • Praktyczne wypracowanie schematów postępowania.
  • Asertywny komunikat jako sposób na unikanie nieporozumień.
  • Asertywna obrona przed krytyką i agresywnym zachowaniem.
  • Znaczenie komunikacji niewerbalnej w budowaniu zaufania.

 • Specyfika rozmowy telefonicznej na recepcji.

TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE PACJENTA

PROGRAM SZKOLENIA


 • Profesjonalna obsługa pacjenta – cóż to takiego?.
  • Wymagania i oczekiwania pacjenta.
  • Standardy profesjonalnej obsługi.
  • Rola i znaczenie empatii w obsłudze.
  • Człowiek i procedury.
  • Wpływ choroby na funkcjonowanie psychiczne pacjenta.
  • Niezbędne umiejętności pracownika rejestracji.

 • Asertywność jako sposób na unikanie nieporozumień.
  • Autodiagnoza zachowań asertywnych.
  • Rozróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych i uległych.
  • Model asertywnego wyrażania próśb.
  • Asertywne reagowanie na informacje zwrotne pacjenta, w tym wyrazy niezadowolenia.
  • Asertywne radzenie sobie z krytyką.
  • Asertywna odmowa.
  • Najważniejsze techniki asertywne – trening zachowań.

 • Trudny pacjent.
  • Opis "trudnego" pacjenta na podstawie doświadczeń uczestników.
  • Typologia "trudnych" pacjentów.
  • Najczęstsze przyczyny narzekań pacjentów.
  • Umiejętność dostosowania się i oddzielania intencji od zachowań.
  • Przeformułowanie pewnych komunikatów typu : "nie wiem", "to nie należy do moich obowiązków".
  • Zdefiniowanie przyczyn konfliktów – analiza skarg pacjentów.
  • Praktyczne wypracowanie schematów postępowania.

 • Zmniejszenie stresu poprzez kontrolowanie reakcji i emocji.

 • Siła pozytywnego nastawienia i poczucia własnej wartości.

SZKOLENIA NA MIARĘ


 • Istnieje możliwość opracowania indywidualnego programu szkoleniowego dla Państwa zespołu. Możecie Państwo wskazać kilka interesujących Was modułów z programów naszych szkoleń, a my dostosujemy je do Waszych potrzeb, oczywiście po wcześniejszej analizie i określeniu celów jakie chcecie osiągnąć.

TYP OFERTY:

szkolenie zamknięte

CZAS TRWANIA:

8 lub 16 godzin w zależności od ustalonego zakresu tematycznego

CENA:

do ustalenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników placówek medycznych (kliniki, szpitale, przychodnie, centra medyczne, sanatoria).

INFORMACJE O SZKOLENIU

Jest to szkolenie warsztatowe, które w zdecydowany sposób poprawia poczucie odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów. Uświadamia też konieczność dbania o wizerunek placówki medycznej. Poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej zmniejsza poziom stresu podczas pracy.

Stosowane metody dydaktyczne

prezentacja trenera, dyskusja moderowana, analiza przypadku, symulacje, testy, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, burza mózgów.

Rego Filmy

Masz pytania w sprawie tej oferty?
Napisz lub zadzwoń:

Elżbieta Goślicka
elagoslicka@vp.pl lub kontakt@regofilmy.pl
kom. 508 427-666


Do Góry